BEZPEČNOSTNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY


V oblasti bezpečnostně-právního poradenství a bezpečnostních služeb  řešíme veškeré otázky týkající se komplexní ochrany práv našich klientů.  Pokrýváme problematiku ochrany majetku, duševního vlastnictví i osobní bezpečnosti (včetně pátrání po osobách). Specializujeme se na vyhledávání a dokumentaci důkazů  v oblasti občanskoprávních i trestněprávních řízení. Pracujeme na území České republiky i v zahraničí. Vedle národních bezpečnostních certifikací jsme držiteli zahraničních osvědčení FBI, DEA, ILEA  a osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu ČR (NBÚ).   

DÁLE ZAJIŠŤUJEME

- zpracování projektů fyzické, administrativní i personální bezpečnosti pro                           potřeby  získání osvědčení a certifikace Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)            - zpracování analýz bezpečnostních rizik a projektů k jejich odstranění                              - bezpečnostní prověrky (fyzické i IT penetrační testy, testy integrity a loajality                    - obranně technické prohlídky proti nezákonnému odposlechu                                          - vypracování strategických doporučení pro pobyt v rizikových oblastech (vybrané země      afrického kontinentu, země ve válečném stavu)                                                                 - lektorskou činnost v oblasti bezpečnosti včetně programů pro uznávání dalšího                vzdělávání  (výkon činnost autorizovaných osob MV ČR a organizace zákonem                    uložených zkoušek odborné způsobilosti pro bezpečnostní profesní kvalifikace dle NSK - střelecký výcvik a praktickou přípravu pro získání zbrojního průkazu