BEZPEČNOSTNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY


V oblasti bezpečnostně-právního poradenství,  bezpečnostních a právních služeb  poskytujeme a zajišťujeme plný servis pro řešení veškerých otázek týkajících se komplexní ochrany práv, při  prosazování práva a jeho vynutitelnosti. Pokrýváme problematiku ochrany širokého spektra aktiv našich klientů (majetku, duševního vlastnictví, zdraví a života).  Specializujeme se na vyhledávání a dokumentaci důkazů  v oblasti občanskoprávních sporů i trestněprávních řízení, na pátrání po věcech a osobách. Pracujeme na území České republiky i v zahraničí. Vedle národních bezpečnostních certifikací jsme držiteli zahraničních osvědčení FBI, DEA, ILEA  a osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu ČR (NBÚ).   

DÁLE ZAJIŠŤUJEME

Zpracování projektů fyzické, administrativní i personální bezpečnosti - Zastupování fyzický i právnických osob v řízení za účelem získání osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím - Prověrky typu Due diligence, fyzické penetrační testy, IT penetrační testy, testy integrity a loajality - Realizace obranně technických prohlídek (prohlídky proti nezákonnému odposlechu a monitoringu - Zpracování analýz rizik - Vypracování taktických a strategických doporučení pro pobyt a pohyb v rizikových oblastech, včetně válečných - Edukaci (výuku a výcvik) v oblasti tematické bezpečnosti (měkké cíle - útok osamělého střelce, zdravověda/terénní zdravověda -  Programy pro uznávání dalšího vzdělávání  (výkon činnosti autorizovaných osob MV ČR)  - Střelecký výcvik a praktickou přípravu pro získání zbrojního průkazu.