KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI

 A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  (NEJEN PRO LÉKAŘE)

O SPOLEČNOSTI

GDPRMEDIC, s.r.o. je moderním poskytovatelem širšího spektra profesionálních služeb. Společnost se nově profilovala ze skupiny nezávislých fyzických a právnických osob. Primárně se zaměřuje na oblasti bezpečnostní problematiky a práva. Zabývá se zajišťováním podpory podnikatelských i nepodnikatelských subjektů při  implementaci změn spojených s národní i evropskou legislativou, s prosazováním a vymahatelností práva. Při poskytování některých vybraných služeb se zaměřuje přímo na segment zdravotnictví.  Provázaností  společností GDPRMEDIC s.r.o. s vybranou strukturou spolupracujících advokátních kanceláří  je následně dosahováno synergického efektu v rámci zajišťovaných organizačních,  realizačních a jiných procesů. 

Základem proklamované kvality poskytovaných služeb je především osobní erudice i osobní odpovědnost specialistů společnosti a dalších spolupracujících subjektů , které jsou schopny flexibilně reagovat na skutečné potřeby zadavatele