KDO JSME, NA ČEM STAVÍME

Specialisté a odborníci angažovaní v naší společnosti disponují rozsáhlými zkušenostmi a profesionální praxí v oblasti národní i mezinárodní bezpečnosti, práva, krizového řízení a kybernetické ochrany (obrany). Vedle vzdělání v bezpečnostních a právních oborech  jsou také držiteli specializačních certifikátů, včetně zahraničních osvědčení FBI, DEA, ILEA nebo osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu ČR (NBÚ). Historicky se podíleli na interním utváření segmentů výkonné moci, působí nebo působili v nadnárodních a strategicky významných firmách, v advokátních kancelářích a v různých státních či soukromých organizacích. Zabývají se poradenstvím, edukací a lektorskou činností v mnoha oborech. Někteří jsou autorizovanými osobami Ministerstva vnitra ČR a orgánem pro uznávání dalšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti dle národní soustavy kvalifikací.