"GDPR" - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION    Zákonné nařízení Evropské unie, před kterým nemá smysl zavírat oči !

GDPR je nařízení, které reguluje nakládání s osobními údaji. V České republice od 25. května 2018  nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Do praxe přináší nové pojmy, rozšiřuje práva subjektů údajů a tím i zásadně ovlivňuje povinnosti správců a zpracovatelů těchto údajů. GDPR není žádnou novinkou. V rámci EU je nařízení diskutováno bezmála dva roky a mnohé členské státy ho již v různých podobách do své politiky implementovaly. Nedoporučujeme proto spoléhat na "zaručené zprávy", že v České republice to bude jinak.

General Data Protection Regulation je stále diskutované téma s různými přívlastky. Zůstává však v odpovědnosti každého, zda se rozhodne tuto normu respektovat, ignorovat nebo (nejlépe) přiměřeně uchopit. Je namístě zmínit, že se jedná o nařízení postavené na roveň zákona a jeho plnění bude (s přijetím národního prováděcího předpisu) kontrolováno a vymáháno pod sankcí ze strany EU.