GDPR PRO VAŠE (ZDRAVOTNICKÁ) ZAŘÍZENÍ 

Můžete to zkusit sami, ale jednodušší to bude s námi !

Optimální řešení - komplexní odborné zpracování

Proces implementace nařízení GDPR do procesů vašeho zařízení či firmy se vyplatí přenechat odborníkům. Pro laiky nejsou jednotlivé fáze, které vlastnímu nastavení předcházejí, snadno uchopitelné. Svépomocné zpracování GDPR problematiky by bylo pro vás časově velmi náročné a s jednoznačně  nejistým výsledkem. Zejména úvodní kroky jsou svázány s odbornými znalostmi v oblasti auditů, analýz, bezpečnosti a ICT ochrany. Připravili jsme proto pro vás několik variant nabídek s rozdílnou mírou vaší účasti. Pouze varianta "KOMFORT" však nabízí řešení celostního zpracování GDPR (tzv. "na klíč"). 

Klient má možnost si ke každé zvolené variantě objednat kteroukoli jinou službu, nabízenou u varianty vyšší třídy a přizpůsobit si tak "balíček služeb" svým konkrétním požadavkům.

U všech uvedených variant je možné využít nabídky podpůrných služeb:

  • Dlouhodobý dohled - průběžná aktualizace a implementace GDPR
  • Školení zaměstnanců klienta v oblasti ochrany osobních údajů
  • Výkon činnosti "pověřence" (DPO) - osoby odpovědné za ochranu osobních údajů