MĚŘENÍ - DOZIMETRIE - RADIAČNÍ OCHRANA

Chráníme zdraví lékařů i pacientů

Uvedená nabídka vysoce odborných služeb reaguje na nový zákon - Zákon č. 263/2016 Sb., (atomový zákon). Služby a navazující servis  jsou určeny  především zubním lékařům a ordinacím, kde je využíváno přístrojů a zařízení  se zdroji ionizujícího záření.  Žadatelům i držitelům  příslušných povolení (ohlašovatelům, registrantům), poskytujeme celou škálu technických činností a speciálních měření, vyžadovaných v rámci nové atomové legislativy. 

V OBLASTI PROBLEMATIKY IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ POSKYTUJEME

  • Hodnocení zdrojů ionizujícího záření při Přejímacích zkouškách 
  • Hodnocení zdrojů ionizujícího záření při Zkouškách dlouhodobé stability.
  • Hodnocení zdrojů ionizujícího záření  řízením a vykonáváním:                                                                                                          - u zubních intraorálních  RTG                                                                                    - u zubních panoramatických RTG                                                                              - u zubních výpočetních tomografů
  • Realizujeme lektorskou a poradenskou činnost v oblasti radiační ochrany.
  • Zajišťujeme zákonem uložená (periodická) školení registrantů.