OUTSOURCING NELÉKAŘSKÝCH  ČINNOSTÍ                        V ORDINACÍCH PL

Lékař má mít možnost léčit.

Tato služba je nabízena především menším (privátním) lékařským ambulancím (lékař, sestra). Je určena k zajištění udržitelnosti požadovaného standardu poskytované léčebné péče. Převzetím kompletních, nebo pouze vybraných nelékařských činností je lékařům i střednímu zdravotnickému personálu vytvářen prostor pro nerušený a kvalitní výkon jejich náročného povolání i dalšího vzdělávání.

PROGRESIVNÍ ORDINACE

Na základě smluvního vztahu poskytujeme a zajišťujeme zejména tyto činnosti:

  • Zpracování (nelékařské) administrativy v písemné i elektronické podobě.
  • Třídění a vyřizování došlé i odchozí pošty.
  • Činnosti organizačně-hospodářské povahy, včetně posuzování a sestavování právně relevantních smluv.
  • Správa počítačových sítí a koncových zařízení, včetně softwarové podpory a správy webového portálu.
  • Poradenství a konzultace v oblasti ekonomicko-organizační, v oblasti řízení lidských zdrojů, firemní kultury, marketingu, reklamy a legislativy.
  • Mediální zastoupení a zastupování (na základě plné moci) při oficiálních a úředních jednání.
  • Logistické (materiálové) zabezpečení.
  • Správa a údržba nemovitosti (ordinace a zařízení).

Dále provádíme:

  • Firemní audity (ve vztahu k současné legislativě týkající se provozování nestátních zdravotnických zařízení a nově GDPR). Provozní a administrativní náležitosti ordinace (lékařské praxe) uvedeme do souladu s aktuálními zákonnými i jinými normami a vypracujeme plán optimalizace jednotlivých procesů.
  • Elektronizaci ordinací (zavádíme multifunkční lékařské programy, objednávkové a vyvolávací systémy, kamerové dohledy, atd.).